Begravning

  begravning

  Sång är ofta ett naturligt inslag på en begravning. Det ger en stund för tanke och minne av den saknade. Jag vill med min sång skänka er tröst i en av livets svåraste och mest känslomässiga stunder.

  Ofta väljer de anhöriga någon eller några sånger som betytt mycket för den saknade. Jag har en bred repertoar, och anpassar gärna den efter era önskemål. Nedan ger jag några förslag på sånger som jag sjungit vid tidigare begravningar

  Ljuset

  Bered dina vida vingar

  Som en bro över mörka vatten

  Utan dina andetag

  Ännu doftar kärlek